Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen

”Hirsityö Heikkilän osaaminen vanhojen hirsirakennusten kunnostamisessa ja korjaamisessa on hyvällä tasolla. Kohteesta riippuen he tutkivat ajanjaksolle tyypillisiä ratkaisuja ja omatoimisesti hankkivat korvaavia rakennusosia. Lisäksi heillä on aitoa kiinnostusta vanhoihin rakennuksiin. Yhteistyö Heikkilän kanssa on sujuvaa ja mutkatonta.”

Pasi Korhonen, rakennuttajainsinööri ja toimitusjohtaja, Inmeco Oy

Kengityksestä kulttuuriperinnön korjaamiseen

Olemme puurakentamisen asiantuntija myös korjausrakentamisessa. Toteutamme projekteja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten peruskorjauksista hirsitalojen kengityksiin ja yksittäisten hirsien vaihtoon. Kengityksessä käytämme vaihtohirsinä vanhoista puretuista rakennuksista talteen ottamiamme hirsiä. Tarvittaessa voimme myös sahata tuoreesta puusta tai kelosta rakennuksen korjaamiseen käytettävät vaihtohirret.

Osaltamme vuonna 2010 alkanut Jyväskylän Toivolan Vanhalla Pihalla sijaitsevan puutalokorttelin pelastusoperaatio on ollut yksi haastavimpia korjausrakentamisen kohteitamme. Piha-alueella on yhteensä seitsemän kulttuurihistoriallisesti arvokasta hirsirakennusta, joiden kaikkien korjaukseen olemme osallistuneet. Kaupungin vanhimmasta edelleen paikalaan olevasta asuinrakennuksesta Sparvinin-talosta purimme hirsirungon ja veimme sen Karstulaan entisöitäväksi. Sen jälkeen pystytimme rungon takaisin alkuperäiselle paikalleen ja teimme sen päälle vesikaton. Pystyimme pelastamaan rakennuksen yli 150 vuotta vanhoista hirsistä 30 prosenttia. Korvaushirret löysimme kahdesta 1880-luvulla rakennetusta karstulalaisesta riihestä, josta veistimme puuttuvia hirsiä yhteensä 1100 metriä. Toivolan Vanhalla Pihalla suorittamamme korjaukset ovat vaihdelleet rakennuksen kuistin oikaisusta aina kokonaisen hirsirakennuksen uudelleen veistoon. Ryhtyessämme kengittämään tontilla olevan makasiinin päätyä löysimme rakennuksesta hirttä lahottavan elävän tuholaiskannan. Saimme pelastettua rakennuksen vaihtamalla sen 17 hirsikerroksesta 16 kerrosta, mikä vaati 300 metriä hirsiä. Toteutimme kaikkien seitsemän rakennuksen korjaustyöt Keski-Suomen museon valvonnassa ja pihan kunnostustyölle on myönnetty Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto.

Perinnerakentaminen Jyväskylässä

Entisöidyt makasiinit Toivolan Vanhalla Pihalla

Hirsikorjaus Jyväskylässä

Tuholaishyönteisen täysin lahottama hirsirakennus Hirsityö Heikkilän uudelleen veistämänä Toivolan Vanhalla Pihalla

Kengitetty hirsirakennus Jyväskylässä

Hirsityö Heikkilän kengittämä puusepän talo Toivolan Vanhalla Pihalla

Hirsikorjaus tehtynä Jyväskylä

Hirsityö Heikkilän purkama ja uudelleen veistämä Jyväskylän vanhin asuinrakennus Sparvinin-talo Toivolan Vanhalla Pihalla

Oikealla peltisepän talo, jonka hirsirunkoa Hirsityö Heikkilä on korjannut

Hirsirungon oikaisu

Keskellä makasiini rakennus, jonka rungon Hirsityö Heikkilä on oikonut ja korjannut

Hirsitalon kengitys

Seitsemästätoista hirsivarvista vaihdettiin kuusitoista

Hirsikorjaus tarpeen

Sparvinin-talon hirsirunko ennen korjausta